Tullin Ree og Sønner AS

Postboks: 13, 4356, KVERNELAND : Besøksadresse: Åslandsveien 70, 4355 KVERNELAND : Fax: 51 48 59 28 : Email: post@t-ree.no : Orgnr: F.reg. 913 536 770

Litt om oss

 

     

Tullin Ree & Sønner AS ble 01.10.2014 fusjonert med Veidekke Industri AS. Nytt org nr 913 536 770
 
Firmaet er først og fremst en leverandør til det lokale entreprenørmarkedet, men er også leverandør av asfalttilslag. Anleggets fraksjoner er godkjent hos Kontrollrådet med tilslag til betong: NS-EN 12620, og med tilslag til asfalt: NS-EN 13043. I tillegg leveres det til private kunder.
 
Anlegget har eget laboratorium for prøvetaking.
 
Det ble i perioden 2011-12 investert i nytt knuseanlegg, som har en årlig kapasitet på    400 000 - 500 000 tonn. 

 Anlegg Tullin Ree består av følgende team:

 Bent Ree  Anleggsleder
 Per Magne Levang      Produksjonsleder
 Knut Østebø  Maskinfører
 Jan Jåtten Grødem  Lastebilsjåfør/Maskinfører
 Daniel Tveit  Maskinfører
 Oddvard Rosland  Maskinfører
 Sven Martin Jonassen  Maskinfører
 Johnny Haugland  Lastebilsjåfør/Maskinfører
 Tommy Arntzen  Maskinfører
 Espen T. Haugland  Maskinfører
 Else Brit G Hansen  Laborant
 Monica Ree  Kontorstøtte
 

 

   

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

        

developed by NetPower