Tullin Ree og Sønner AS

Postboks: 13, 4356, KVERNELAND : Besøksadresse: Åslandsveien 70, 4355 KVERNELAND : Fax: 51 48 59 28 : Email: post@t-ree.no : Orgnr: F.reg. 913 536 770

Våre produkter


Sertifisert av Kontrollrådet
Anleggets fraksjoner er godkjent hos Kontrollrådet med tilslag til betong: NS-EN 12620, og med tilslag til asfalt: NS-EN 13043.
 
Kvalitet
Vi er opptatt av kvalitet, og har eget laboratorium for prøvetaking.
 
Bergart
Bergarten vår er av granittisk gneis. Feltspat, kvarts og amfibol er dominerende mineraler. Kornformen er kubisk/rektangulær, med innslag av flisige korn. Kornene har lite eller intet belegg. Kornflatene er friske og uforvitrerede og ingen svake korn er funnet.  
 
developed by NetPower